Foreningens arbejde bliver kun en succes med opbakning og hjælp fra os alle. Udvalgene skaber de bedste forudsætninger for gode arrangementer og gennemarbejdede indstillinger og forslag til eksempelvis Faxe Kommune.

Er der et projekt du selv brænder for, - og et projekt du mener, vil give værdi for enkelte grupper i- eller for hele foreningen og området, så send en mail til bestyrelsen, som vil tage det op på kommende bestyrelsesmøde.
Det eneste ønske vi har, er at man selv træder ind i udvalget/arbejdsgruppen, hvis vi mener at der er basis for opbakning til projektet.