1.  
  • Orientering fra kassereren: Indestående på kontoen pr. 12/2 29.773,02 kr. Udgifter til place2book:

Opkrævning er sket. Der bliver fortaget en opgørelse på hvem der har betalt.

Rykker udsendes.

Fast procedure - for indkrævningen af kontingent skal fremefter følges.

Kassereren udsender oversigt over indbetaling - og manglende skyldner.

Der er ansøgt om yderligere midler til udvidelse af Natur legepladsen.

Afslag fra Kongsted Sparekassen.

Møns Bank ansøges også.

Vi spørg byens borgere hvilke ønsker de kan have til udvidelse af Natur legepladsen.

På vores Facebook side opfordrer vi folk til at deltage i drøftelserne omkring yderligere udvidelse af vores Natur Legeplads.

Har man ønsker sendes det til Borgerforeningens hjemmeside - eller sende en mail til:

Mia og Lise-Lotte har opgaven

  1. Hjemmeside.

God dialog med Nina der administrerer vores hjemmeside. Der er sket en god udvikling. “Galleri” på hjemmesiden vil vi gerne udvikle. Det undersøges. Billeder af bestyrelsen tages på en kommende arbejdsweekend. Nina ændrer til en samlet mailadresse - fremfor at alle har en mailadresse hver.

Der arbejdes videre hjemmesidens layout - og tilgængelighed.

  1. Cafearrangement

Arrangementet i april skubbes til efteråret.

Når vi har arrangementer - er det vigtigt at styrelsen kan deltage - så mange som muligt.

Vi skal beslutte vores genre - “hvad skal indholdet være”. Vi skal lave en fælles plan. Der skal være ejerskab af det.

Forslag:

Øl arrangement - mikro bryggerier - Jeanet undersøger

Irsk aften - med irsk musik og øl.

Historisk indslag

Tysk musik brugt til ølfest

Vi fortsætter med idéerne i forhold til næste møde.

  1. Guidet tur i foråret - byvandring.

Stor opbakning i januar - og et efterfølgende ønske om en forårsbyvandring

Ejeren af det gl. Heering - der er intet tilbage i de gl. Bygninger

Man kan gå en tur på plantagen

Afslutning i forsamlingshuset med kaffe/kage.

Mia har modtaget navne på ældre borger der arbejdet på Heering - der evt. kunne fortælle anekdoter om byen.

Tur - Heering, stien forbi Natur Legepladsen, kirken, forsamlingshus.

Til næste arrangement - husk megafon

Dato for afholdelse arrangementet. Søndag d. 3. Juni

Der skal udarbejdes en invitation

Booking af forsamlingshus

Tovholder Fritz + ...

  1. Dato for heldagsarrangement.

Lørdag d. 21/4 med start fra morgenen.

 6. Sankt Hans

Arrangement lørdag d. 23. Juni

Der er lavet aftalt med Bregnen. Bål tændes kl. 20.00

Kontakte “Følelsen af Faxe”

Per er tovholder - og laver pressemeddelelse

Fadølsbar fungerede godt.

Taler: Evt. Den nye borgermester Ole Vive

Musik i forhold fællessang.

Popcorn og slushice: Spørge Noah og Marcus

  1. Ansøgning Møns Bank. Se punkt 1.

   8Borgernært politi.

2 personer til arbejdet i borgernært politi. Drøftelse af mulige repræsentanter. Vi overvejer om vi kan finde mulige navne. Kan Borgerforeningen tage denne opgave? Nina vil gerne tage funktionen. Fast punkt fremover - nyt fra “Borgernær politi”

   9. Evt.

Der udarbejdes en aktivitetsliste til hjemmeside/FB til synliggørelse af foreningens aktiviteter. Se nyhedsmail fra Faxe kommune - med datoer man skal være opmærksom på.