Referat:

 
1.Orientering fra kassereren:
Sheena ønsker at trække sig fra kasserer funktionen.
Dette er godtaget af en enig bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende peget på Jeanet Valentin Madsen. Jeanet takker ja til funktionen.
En enig bestyrelse takker  Jeanet Madsen for at overtage kasserere funktionen i utide.
 
2.Cafearrangement:
Nina har lavet et flot forarbejde i forhold til indholdet at kommende cafe-arrangementet.
Forslag om irsk aften - tilbud indhentet
 
Forslag om John Mogensen - alias Flemming Både - evt. En placering i efteråret -
 
Lune Larsen
Cafearrangement november - og evt. Jan/februar - alternativ foråret.
 
Nina undersøger pris - og tager kontakt til de forskellige bands/musiker.
 
  1. Byvandring 2.0 søndag d. 3. Juni
 
Fritz gennemgår en forslået rute.
Ang. Heering kan vi ikke komme ind i bygningerne - men der er et ønske om, at kommer ind på selve området. Jeanet kontakter kollegaerne som evt. kan fortælle om Heerings historie.
 
Kirken bliver indlagt som et selvstændigt arrangement til efteråret.
 
Ruten planlægges fra kl. 13.00 - 15.00
Efterfølgende kaffe v. Aulaen.
 
Per laver pressemeddelelser på arrangementet.
 
Ruten bliver Børnehuset - Bavneskolen - Heering - Dalby ældrecenter.
 
Turguide: Evt. Fritz
Lise-Lotte medbringer megafon
 
 
  1. Dato for heldagsarrangement.
 
Lang mødedag onsdag d. 10. Oktober.
Udkast til forslag om anvendelse af borgerforeningens midler - udarbejdes af formand - næstformand. Andre medlemmer af borgerforeningen kan hentes ind i forhold til et forslag ang. anvendelse af midler. Forslaget drøftet - og skal godkendes på mødet d. 10. Oktober - forud for foreningens årsmøde.
 
  1. Sankt Hans
Der må gerne sælges slush-ICE / Pop Corn.
Ingen salg af pølser - restauranten har åbnet.
Fadølsanlæg - Øl/Vand - Jeanet tovholder.
 
Per udarbejder pressemeddelelse - og sender til aviser + medlemmer - og til foreningens hjemmeside.
Taler: Forsøge med Thomas - kirkesangeren. Ønske om musik - og tale.
Sang: Kopiere sange.
 
  1. Persondataforordningen:
Nina udarbejder skabelon til brug i forhold til dataoplysningerne
 
  1. Dalby marked.
Dalby marked afholdes lørdag d. 18. August.
Boderne bestilles/reserveres på sammen måde som sidste år. Reservation sker via placetobook
Reservationerne kan ske fra mandag d. 21. Maj .
Gennemgang af aktionslisten:
 
Punkt 8. Henvendelse fra borgere vedr. vedligeholdelse af stisystemet. 
Udsættes til næste møde
 
 
 
Evt.
“Følelsen af Fakse”
Busturen d. 2 juni ang. Nye borgere til kommunen/Dalby.
Mia Nedergaard deltager.
 
Børneteater - er blevet kontaktet af et børneteater. Borgeforeningen står for bespisning og billetsalg.
Resten kommer børneteatret med.
Placeringen af afviklingen at teateret skal  drøftes.
 
Forslag om afholdelse af 80´er fest.
 
Punkter til næste møde
-Dalby marked har 1. Prioritet - aktionlisten på kommende møde
 
-Punkt 8 fra sidste møde
 
Borgernær Politi: Nina er kontaktperson.
På hjemmesiden - og FB findes nyheder fra Borgernær Politi.
 
Husk: Ændre navnet på kontaktpersonen Naturlegepladsen.