Tilstedeværende fra borgerforeningen: Dorthe, Signe, Per, Sheena, Hanne, Arne, Fritz, Mia, Helena

Yderligere antal tilstedeværende: + 10

 • Valg af diregent: Ole Jensen
 • Formandens beretning:
 • Revisor/Kasser gennemgang af regnskab:
 • På valg: Sheena, Arne (genopstiller ikke), Hanne
 • Budget:

Indkaldelse til generalforsamling er sket rettidigt i forhold foreningens vedtægter. Digitalt og ved opslag i Brugsen (4/10) + facebook – varslet rettidigt 4uger før.

 • §§

19:03 –

Dagsorden:

 1. valg af dirigent samt 2 stemmetællere( hvis nødvendigt besluttes senere)
 2. Formandens beretning: Så er vi her igen og heldivis for det. Fremlægger bestyrelsesmedlemmerne

Året startede med et brag af en fest – Sinatra – brag af en fest – 10dage så var der udsolgt. Forår – naturlegeplads åbnes. Kæmpe succes. Stort antal børn, god dialog, mange borgere, god støtte. Sommer kom – ikke vejrmæssigt. Sankt hans med bregnen – beæret over at 200 begejstrede borgere til arrangementet. August – Dalby Marked – Vellykket dag, samarbejde med Brugsen. Som lovet – der skal flere borde og bæk til J Håber samarbejdet med brugsen vil fortsætte. Hvad går vi med af planer? Cafe arrangementer – holder fast i det er bys/kommune børn der vender tilbage – 3. november – inpro comedy show – Morten Andersen og kosmonauterne. Vi har arbejdet videre med tankerne om en byfest – udvalg – vi vender tilbage med/hvis der bliver behov for frivillige i det arbejdet. Tak til bestyrelsen. Uden jer stod jeg ikke her – 145stk. medlemmer. Tak for opbakning.

 1. Rengskabets fremlæggelse ved Arne Rohde: Konologisk rækkefølge – Telt indkøbt i 2016 – benyttes af flere gange. Naturlegepladsen er finansieret af Faxe kommune ved ansøgning i puljen. Sinatra udgifter – lig vægt på at det er speciel pris til borgerforeningen. 5-cifret mobilpay nummer. Vedligeholdelsesafgift til Tidselgården 5000kr – vi er meget glade for aftalen. Indvigelse – underskud 7xxkr – 348kr om året til hjemmeside – Møns bank udgifter. DalbyMarked 2017: 3.218kr – skyldes færre stadepladser – 9150kr (2016:11.xxx)
 2. Indkomne Forslag – formand
  1. Overskud i forbindelse med nogle af vores arrangementer – overskud skal gå til formål i byen. Vi nedsætter principper (bemyndelse til at bestemme hvad overskud skal gå til). Skal det skrives ind i vedtægterne? Principper om hvordan Facebook bruges, om vi er politiske osv… Borger: Giver det ikke mening at skrive det som ”substitut” til . Bemyndigelses til at udarbejde principper – principperne vil blive præsenteret på årsmødet. Spørgsmål/Forslag til det? Bemyndigelse givet – skal fremlægges 2018.
 3. Forslag til budget/Kontigent – Arne: Der er ikke noget budget – forslag til kontigent – uændret 100kr.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hanne, Niels, Sheena, Jeanette – plads til flere – nogle der brænder for at være med – nix. Arne Rohde afgår – vi konstituerer os efterfølgende i fællesskab – vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer og har derfor ikke nogle supplanter.
 5. Valg af revisor (punkt 8.) Bent Hansen genopstiller ikke. Jørgen Anger Ibsen valgt.
 6. (punkt 9) Evt.

Finn Hansen: Hvorfor er der ikke reklameret for denne aften?

*Mia: flere medlemmer på facebook – det kunne vi godt – men der er flere medlemmer der, end der betaler kontigent – der ville muligvis komme nogle der ikke har noget at gøre her.

Reklame – vi tager det med i vores overvejelser til næste år.

Arne: Da jeg tog tilløb til stiftelsen for 2år siden – det er er nemt at trække sig når der er så mange unge dygtige mennesker der er med i bestyrelsen

Torben: Ser på divs. Facebook sider – Råger. Menighedsrådet har besluttet at 1.kvartal 2018 bliver træerne væltet.

Jørgen Anker Ibsen: Personligt – tak til Arne – for stiftelsen – mad i kantinen – julemand i byen.. osv.

Formand: Man kan ikke få roser nok vel Arne J Mange tak for din tid – køre til kommunen – hvor får vi flag, hvor får vi skaldespande, hvem kan man få til at hente affald efter marked – vi er meget glade for at du har været med til at få det her op at stå og få det til at køre på skinner – vi har muligvis brug for at trække på dig og dit netværk.

Vin fra borgerforningen til Arne Rohde.

Tak for god ro og orden – Ordet til Formand – tak for gode input, tips, super glad for at jer der møder op.

Nina  ser på hvad folk læser og hvor mange – bestyrelsen får antal.