Til stede: Niels, Per, Signe, Anders, Fritz, Mia, Helena, Jeanet, Liselotte, Hanne

Referant: Jeanet

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 21-11-2018 kl:19.30-21.00 Pedelkantine på Bavneskolen

Ad 0) Velkommen til Anders Palmelund, vores nye bestyrelsesmedlem

Ad 1) Konstituering Valg af formand - Mia Nedergaard blev genvalgt Valg af næstformand – Hanne Dyrberg blev genvalgt Valg af kasserer - Jeanet Valentin Madsen blev genvalgt Valg af sekretær – Liselotte Horn blev genvalgt

Ad 2) Evaluering Årsmøde - Gennemgang af punkt 10. Evt. fra årsmødet Det blev besluttet at uddele foldere ”Velkommen til Dalby” samt indmeldelsesblanket (DOB) til formændene/kassererne i alle grundejerforeningerne i Dalby, så nytilflyttede borgere kan få disse. (Fritz lokaliserer kontaktpersonerne, Mia opdaterer folder og Jeanet opdaterer indmeldelsesblanket med mailadresse) Mailadresser/medlemskartotek opdateres løbende Forsamlingshuset reklamerer gerne for foreningen og kommende arrangementer, aflever brochure til Marianne Graham Til næste årsmøde ønskes et ”trækplaster” kunne i år have været Faxe Forsyning. Heeringvej, skal DOB går ind i dialogen vedr. lys og bredde? Udsættes til næste møde! Procedure for betaling samt arbejde ved arrangementerne. Udsættes til næste møde!

Ad 3) Evaluering af ”John Mogensen” 59 betalende gæster. Der kunne sagtens have været flere. Arrangementet løber lige rundt. Arrangement med spisning kræver køkkenpersonale Super godt arrangement – godt gået Nina. Husk reklame i nærtliggende byer ved fremtidige arrangementer. Iflg. Fritz kan man aflevere flyers og plakater på biblioteket som fordeler disse til nærområderne.

Ad 4) Drøftelse i forhold til henvendelse fra borgere. I tilfælde af uenighed, hvordan håndterer borgerforening dette? Blev kort drøftet på workshop. Definer proces ved uenighed i bestyrelsen. Bestyrelsen har valgt at være upolitisk og upartisk. Gennem dialog og anerkendende lytning findes enighed. Yderste instans bestemmer flertallet. Den brede enighed bakkes loyalt op. Arbejdsgruppe nedsættes, bestående af Per, Helena, Hanne og Mia. Mål: mulig forskønnelse af områder i Dalby og måske facilitere et informationsmøde ”Kaffe ved hullet” hvor eksperterne kan informere.

Ad 5) Fastsæt politik omkring opslag på DOB’s Facebook-side Punktet udsættes til næste møde. Gl. referat findes og fordeles, hvori retningslinjerne blev vedtaget. Emnet skal op til revurdering. Beslutningen/retningslinjerne for annoncering af erhvervsdrivende på FB skal stå forrest på siden.

Ad 6) Opfølgning på Dialogmøder Punktet udsættes til næste møde. Hanne og Mia rundsender materiale før næste møde.

Ad 7) Frivillige? 7 har meldt sig underfanerne som frivillige hjælpere til arrangementer osv. Vi skal huske at bruge disse skønne kræfter og huske klart, at definere hvilke opgaver vi ønsker hjælp til. Kontaktdatabasen opdateres

Ad 8) Helena – omkring ansøgning om midler??? Helena har søgt midler hos Trygfonden til gule veste til Dalby børnene. Fik et afslag, da der skal ansøges pr. klasse. Helena ønskede at ansøge som privat person af DOB. Fritz oplyste at deadline for puljeansøgning til børn og udsatte nærmede sig, men at vi muligvis kunne få midler derigennem. Fritz ansøger. Mål: gule veste der skal uddeles til hele indskolingen samt børne/vuggestue (Hvad med Dagplejer og omegns byerne)?

Ad 9) Årshjul/Mødekalender (vedhæftet sammen med indkaldelse) Husk at tage med på aktionsliste: hvordan engageres vores frivilligheds korps?!

Ad 10) Evt. November arrangement, Flemming Både med Kim Larsen-tema. På hjemmesiden skal kontaktoplysningerne opdateres. Med på næste møde: Medlemsjagt Der tages billeder af bestyrelsen på næste møde Merchandise - Skal vi sælge nogle fede DOB indkøbsnet, caps og kaffekrus???? Claus i Brugsen har forslået en multikulturel smageaften med retter som man selv medbringer.

Næste møde tirsdag d. 15. Januar - bemærk tidspunktet: 19.00-21.00