Tilstede: Jeanett, Niels, Anders, Signe, Fritz, Mia, Nina, Helena (referent) Mangler: Per, Lise-lotte, Hanne

1. Billeder tages. Bestyrelsen ser godt ud

2. status på økonomi 164 medlemmer, 102 har betalt. Lille underskud på John Mogensen arrangement, hvilket skyldes de ekstra småting; servietter, lys m.v. prisen hæves marginalt fremadrettet. Overskud på familieteater.

3. Politik omkring opslag på vores Facebookside Skriv vedhæftet mail med dagsorden drøftes og godkendes

4. Heeringvej, hvad gør vi Vi vil gerne ind i dialogen omkring Heeringvej; lys på, bredde på vej, fortov. Hvis vi ikke beder kommunen om noget, så sker der i hvert fald ikke noget. Vi vil gerne have fodgængerfelt ved det gamle bibliotek over Karisevej. Per kan muligvis lave et udkast til skriv til kommunen? - Procedure angående arrangementer og betaling Er man frivillig betaler man ikke, er man gæst (og kun laves noget, hvis man ikke kan lade være) så betaler man. Der er forskel i behovet for frivillige alt efter om der er spisning eller ej.

5. Medlemsjagt Flyer udarbejdes. Signe og Helena kigger på ”gaver” der kan lægges ved, for at vække nysgerrigheden omkring det der uddeles

6. Merchandise Ved Dalbymarked kan sælges krus med logo fyldt med kaffe (eventuelt irsk ) Indkøbsnet

7. ”kaffe ved gadekærret” Godt arrangement. Mange blev beroliget og fik svar på spørgsmål. Interessant, at så få forældre mødte op, der var primært bedsteforældre. Vi skal huske at reklamere for arrangementer andre steder end på Facebook

8. Cafe-arrangement Forårsarrangementet er aflyst. Der er for lidt tid til 22. februar.

Debat om størrelse på arrangementer, typer af arrangementer m.v. Fritz prøver at skaffe en fra Karise handelsstand og borgerforening, der kan fortælle om, hvad de gør ved arrangementer. Vi lærer af deres viden. Dansetrup? Byvandring? Busrute rundt i området (der er mange tilflyttere); Kludeeg/ Snesede skov/ Stævnsfortet/ Bregentved Familiebingo en lørdag?

Efterårsarrangement: 80ér fest. Medbring navn og pris på DJ. Nina har booket forsamlingshuset d. 25+ 26 oktober.

Til senere arrangementer er Jeanetts onkel (?) en mulighed. Han har spillet i Fede Finn og Funny Boys. Det er lidt for tæt på John Mogensen i genre, så det er ikke lige nu. Jeanett kender en øl-smage-person, der muligvis kan komme. Med spisning. EVT: - min landsby app- interessant app der fx samler arrangementer fra borgerforening og sportsforeninger, så vi ikke laver arrangementer samme dag - Fastelavn 2020 Arrangere for hele byen (Signe og Helena tovholdere) -

Borgmesteren er båltaler til Skt Hans 2020 - Brugerundersøgelse angående arrangementer, hvilke kan vi eventuelt tilbyde, hvilke er folk interesserede ?