Afbud fra: Fritz, Niels, Helena og Jeanet.

1. Kort status på økonomi - Samme status som sidste møde i januar måned 2019

2. Opfølgning på dialogmøder - Punkt udskydes til næste møde

3. Status på projekt gadekær: Afventer tilbud fra 3 firmaer i forbindelse med bænk, stengærde. Finansieringen via midler der er ansøgt og bevilliget af kommunen. Mødet med kommunens anlægsgartner afholdes i nærmeste fremtid mht. beplantning. Der har været afholdt møde med Faxe forsyning i forhold til såning af græs. Der sås i starten primo april. Plateauets placering skal besluttes ultimo marts. Per tager kontakt. Evt. Søge Tryg Fonden for opsætning af redningskrans.

4. Nyt projekt - regnvandsbassin for enden af Sneholmgårdsvej. Mia har afholdt møde med Faxe Forsyning, der orienterede om et regnvandsbassin/klimasikring for enden af Sneholmgårdsvej.

5. Landsbyklynger - LOA fonden. Drøftet. Vi følger op på bl.a. søgning af fonde.

6. Cafe-arrangement - efterår. Lørdag d. 26/10. 80´er fest. Per har lavet aftale med DJ. Det skal reklameres synligt udadtil. Forsamlingshus øl/vin og vand. Selvstændig bar med 80´er drink. Klippekort til drink. Evt. Leje af cafébord. Indkøb peanuts/ saltstænger. Starttidspunkt kl 20.00 - 02.00 Pris for deltagelse ca 120 - 125 kr. inkl. velkomstdrink. Salg af billetter: place2book. Nina undersøger vilkår for brug af forsamlingshus. Salg af natmad?

7. Cafe-arrangement - forår. Lise-Lotte undersøger musik / Mia fastelavn for voksne

8. Dalbymarked - salgsfremstød. Præmier på køb af billet til Dalbymarked. Salg af billetter: 2 forskellige priser - Early-bird billetter. Mia og Signe tovholder på dette.

9. Dropbox. Per opretter i nærmest fremtid.

10. Evt: -Udarbejdelse af flyers – fokus; flere medlemmer. Brev + frøpose + flyers udleveres til husstandene.

-Billeder mangler at blive at taget af de sidste 3 medlemmer af borgerforeningen.

-Byvandring ønskes gentaget - start juni. Fritz og Anders er tovholder.

- Borgerforeningen drøfter fastelavn fremadrettet med Brugsen .

Næste møde 22. maj, samme tid og sted. Anders står for drikkevarer