Velkommen til nyt medlem i bestyrelsen, Østen Agensø.

1. Økonomi 166 medlemmer. Der er udsendt reminder i forhold til betaling. Kassebeholdning ca. 20.000 kr. Årsregnskabet viser et underskud på 8.000 kr.

2. Kort evaluering Byvandring 3.0 Byvandring gik fint - også rundvisning og informationen ved Gadekæret. Lokale kunne supplere med viden fra Heering. Stor tilslutning - ca. 75-80 deltager. Borgerforeningens 3. byvandring og stor tilslutning - meget fint. Husk megafon el. lignende når mange er samlet. Forslag byvandringsbanko….

3. Kort evaluering Solsikkebrev Der mangler ganske få at blive omdelt i omegnsdistriktet. De bliver uddelt i nærmeste fremtid. Når man møder folk ved uddeling, bliver det modtaget rigtig godt. Godt med nye kreative idéer

4. Kort opfølgning på Projekt Gadekær (Per) Der er kommet bænke ved Gadekæret. Per har haft møde med kommunens landskabsarkitekt. Kommunen ser med glæde på, at Borgerforeningen går aktivt og positivt ind i projektet. Når der skal beplantes - skal der være opmærksomhed på, at man ikke må skærme for udsyn/trafikken - og kirken/kirketårnet. Forslag: Plante kirsebærtræer - sætte granitstene m.m. Ved beplantning tages højde for, at kommunen skal kunne komme omkring med maskiner/græsslåmaskine. Drøftelse af hvad der skal ske for de resterende ansøgte midler. Det skal "pynte" og skabe et spændende miljø v. Gadekæret Opmærksomhed på rygning - og skodder v. platauet - punkter vendes senere.

5. Kort evaluering Syng – Spis - Snak Meget hyggeligt arrangement. Starter kl 17.00 - 19.00 . Næste gang 19. Juni Opbakning fra borgerforeningen - fint arrangement og godt der er nye initiativer i byen.

6. Sankt Hans – Begivenhed oprettes. - Program - Opgaver/aktionsliste. - Program som de senere år - samme tidspunkt. Båltale ca. Kl 19.45. Bål tændes ca. Kl. 20.00 - Per sender pressemeddelelse til udvalget - og videre til pressen . - Båltaler:Borgmester Ole Vive - Heks :Mia kontakter for udarbejdelse af heks - Lydanlæg: Per/Helene - Husk at fadøl skal fungere....Per - Sponsering af øl/vand. Jeanet - Opsætning af pavillon - hvis vejret ikke er godt ( Per + Anders ) - Der skal indkøbes kabeltromler til foreningens eje.

7. Dalbymarked - Program - Fordeling af opgaver/aktionsliste - SuperBrugsen, Wild West, Laura, Petanque, tryllekunstner, Druebrogaard, Skum - Borgerforeningen står for øl/vand - og pølse. Overtager Brugsens funktion. Skal koordineres på næste møde. (skal på aktionslisten) - Forslag Dalby-marked Bingo - Kan vi sælge morgenmadsposer....... - Husk listen med frivillige mennesker .... Den resterende del af punktet udskydes til næste møde

8. 80’er fest – tidlig udmelding om dato for salg af billetter – begivenhed oprettes. - Tidspunkt, skal fastsættes - Oplæg fra DJ - Billetpris, og hvad er med i prisen. (drinksbillet, velkomstdrink mm.) Skal fastsættes. - Indhold i baren. - Ønsker at få oprette begivenhed på nettet. Der mangler de sidste praktiske ting - så begivenhed kan oprettes. DJ: “Morskaberne” spiller fra kl 20.00 - 03.00 Borgerforeningen sørger for ordentligt lydanlæg. (Per) Baren/stedet åbner kl. 20.00 Billetpris: indgang + velkomstdrink: 150 kr Der bliver 2 forskellige Bar: øl,vin og vand - og 80´bar. Der skal udarbejdes drinkskort - men der kan stadig købes drinks på almindeligvis. Der kan sælges max- 190 billetter Opslag laves på FB - og plakater ophænges rundt i byen evt. i nabobyer. Evt. Gratis drink ved fremvisning af medlemskab i borgerforening. Der følges op på dette.

9. Opfølgning Dialogmøder – udskydes.

10. Evt. Punkter til næste møde Østen kontakter Brugsen for en infotavle til Borgerforeningen Foreningernes dag?

Drikkelse næste møde: Lise-Lotte