1. Økonomi

• Status på regnskab.

• Drøftelse af udgifter i forhold arrangementer/tiltag - eks. Solsikkeprojektet gav 3 nye medlemmer.

• Drøftelse i forhold til medlemskab - og opkrævning. Har vi korrekte mailadresser – og modtager indmeldte korrekt opkrævning?

• Opkrævning sendes medio september.

• Hvordan hverver vi flere medlemmer? Evt. Brugsen - en bod hvor indtegnelse af

• medlemskab giver en øl/vand/andet...

• Kommende Dalby marked kan være en platform for flere medlemmer.

2. Dalby Marked

• Solgte stande: Solgt 65 stande...

• Program: Program er næsten færdig - sendes ud snarest muligt

• Gennemgang af aktionsliste

• Vagtplan - salg af øl, vand og pølser.

3. 80´er fest

• Fest og praktiske ting gennemgås til mødet d. 27/9 hos Hanne.

• Huskeliste og opmærksomhedspunkter sendes til Hanne.

4. Julefrokost - for byens borgere - på Wild West

• Borgerforeningen er blevet kontaktet ang. Julefrokost for byens borger på Wild West. Grundet mange arrangementer kan Borgerforeningen ikke prioriterer dette på nuværende tidspunkt.

5. Ansøgning til udvalgte pulje

• Der undersøges om der er mulighed for at søge penge - evt. Til Naturlegepladsen, gadekæret m.m.

6. Opfølgning på dialogmødet - udskudt.

7. Evt.

• Kommende årsmøde - evt. Deltagelse af Faxe Forsyning

Ref. Lise-Lotte