1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Formandens og udvalgenes beretning

3. Regnskabet fremlægges

4. Indkomne forslag

5. Forslag til budget samt kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 4) Følgende er på valg:

• Fritz Christensen, Hanne Dyrberg, Jeanet Rosenville Valentin, Niels Hansen, Nina Christoffersen, Signe Fischer Grønbech

7. Valg af suppleanter (jf. § 4)

8. Valg af revisor • Jørgen Anker Ipsen. Modtager genvalg

9. Eventuelt

§ 4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består så vidt muligt af 13 medlemmer. For at sikre tilknytning til alle dele af lokalmiljøet udpeges fra nedenstående grupper repræsentanter til bestyrelsen efter følgende fordeling:

A. Butikker: 1 medlem, samt 1 suppleant

B. Erhverv og virksomheder: 1 medlem, samt 1 suppleant

C. Sports- og fritidsforeninger, Pensionistforeningen, Efterlønsklubben, Ældresagen og Menighedsrådet: 3 medlemmer, samt 1 suppleant.

D. Grundejer- og beboerforeninger: 2 medlemmer, samt 1 suppleant

E. Bestyrelser for Bavneskolen og daginstitutioner: 1 medlem, samt 1 suppleant

F. Privatpersoner i Dalby og omegn: 5 medlemmer – samt 1 suppleant.

Vel mødt Bestyrelsen