1. Økonomi (Jeanet) Samme status som sidst. Se ref. fra mødet november måned. Borgerforeningen har modtaget 25.000 kr fra Faxe kommune - resten af det ansøgte beløb på 50.000,- fraudviklingspuljen - til yderligere forskønnelse af området ved regnvandsbassinet/gadekæret.

2. Opfølgning på Dialogmøder (Hanne) Udviklingsstrategi for Dalby Gennemgang af ønskelige projekter. Hvad er muligt, hvilke tiltag er i proces, og hvad er ikke en mulighed/kommunale tiltag? Borgerforeningen vil gerne bakke op og evt. agere tovholder og sætte fokus på forskellige tiltag. Men mange tiltag kræver stor økonomi - eller er uden for Borgerforeningens handlemuligheder. Udvalgte områder Borgerforeningen ønsker at sætte fokus på: Medborgerhus/lærerbolig. Fritz undersøger mulighederne. Samlingssted for unge: Drøfte det med mulig lokale initiativtager Øge tilgængelighed Heeringområdet? Adgang til Heeringområdet undersøges - Anders tager kontakt. Fokus den meget trafik Karisevej - og andre trafikale udfordringer i Dalby Tovholder Hanne - sparring til formulering omkring opslag på sociale medier, lokale foreninger, Brugsen m.m. Tilgængelig natur - stier ved skove gøres tilgængelig. Bogbus til kommunen Der følges op på dette punkt v. Kommende møde.

3. Planlægning Kosmonauterne Billetsalg nærmer sig 100 solgte billetter. Vi “poster” og reklamerer for billetsalget på FB og hjemmeside. Pressemeddelelse til aviserne Mia tager kontakter lys/lyd mand Forsamlingshuset står for salg i baren. Bordopsætning: Mia, Anders, Fritz og Lise-Lotte ( mødetid ca. 16.00 - 16.30) Afrydning: Deltagerne til arrangementet. Baggrundsmusik ( evt. låne en soundbox) Dørene åbner kl 19.00: Deltagerne fra Borgerforeningen koordinerer hvem der kommer og sidder v. Indtjekning

4. Fordeling af ”hatte” til årets arrangementer Anders har kontakten til Brugsen og Idrætsforeningen ang. Fastelavn . Møde afholdt - og arrangementet løber af stablen 23. Februar kl 10.00. Sted for afholdelse undersøges stadig. Resten af punkt 4 flyttes til næste møde i marts. Mia laver en detaljeret oversigt over arrangementer - og uddelegering af ansvarsopgaver.

5. Information om næste regnvandsbassin. (Mia) Faxe forsyning og Faxe kommune er meget glade for samarbejdet med Borgerforeningen. Faxe kommune påtager sig vedligeholdelse af deres del af området.

6. Borgernært politi (Nina) Orientering ang. kontakten til nærpolitiet. Opfordring fra nærpolitiet - at man som borger anmelder, hvis man oplever situationer hvor man føler sig utryg. Anmeldelser sker direkte til politiet. Borgerforeningen skal ikke involveres ved situationer, der er skaber utryghed m.m. Borgerforeningen kan involveres i det forbyggende arbejde.

7. Evt

Punkt til næste møde d. 10. Marts Oktober arrangement og Punkt 4 fra mødet d. 14. Januar