Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker gennem et samarbejde med borgerforeningen, at etablere en tættere kontakt mellem borgerne i lokalområdet og politiet.

Vi vil derfor under dette punkt, bringe nyhedsbrevet DIAlogen og andet information vi bliver bekendt med, efterhånden som samarbejdet tager form. 

Vores kontaktperson i borgerforeningen vedr. borgernært politi er Nina Christoffersen.

Så er der nyt omkring borgernært politi:

Vi har modtaget materiale omkring Nabohjælps app og Politi appen. Du finder materialet ved, at klikke på Nyhedsbreve og derefter vælger du nabohjælps app eller politi appen.

 

 

 

Underkategorier