Foto fra luften over Dalby og omegn 2015.

Dalby fra 2000 - 2006.