Velkommen

Dalby & Omegns Borgerforening

Dalby & Omegns Borgerforening 

Hvad laver vi

Vi indsamler viden og deler den med dig

Vi samarbejder med andre foreninger, udvalg i kommunen samt borgernært politi

Bevidstgørelse

Vi holder årsmøde og andre mødeaktiviteter, hvor vi inviterer aktuelle talere, hvor du som medlem kan møde op - helt gratis 

Opbygger fællesskab

Vi afholder forskellige aktiviteter hen over året, som alle sammen er beskrevet i vores årshjul.

Hvordan fungerer det?

Her på hjemmesiden finder du oplysninger om hvem vi er, hvad vores formål er og hvordan jeres husstand bliver medlem og meget andet.
Har du spørgsmål til borgerforeningen, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen.


Bestyrelsen afholder ca. 8-9 møder om året, udover årsmødet som er foreningens generalforsamling.

På disse møder planlæggelse aktiviteterne, og opgaverne uddeles.

Der skrives referat af alle møderne, som du også har mulighed for at læse her på hjemmesiden.

Derudover er der forskellige udvalg - alt efter behov. Disse udvalg vidensdeler også på møderne - så vi på den måde kan være med til at dele viden med dig om, hvad der sker i vores lokalområdet.

Alle de aktiviter/fester/møder som du kan deltage i, annonceres her på hjemmesiden og på foreningens facebook side.