Datapolitik


Som medlem i foreningen har vi brug for nogle enkelte persondata om dig, for at kunne oprette dig i foreningens faktureringssystem.


Vi skal bruge dit navn og adresse samt e-mailadresse for at kunne sende en opkrævning på kontingent elektronisk til dig. Vi har ikke behov for cpr.nr. og vi vil derfor heller ikke bede dig om at oplyse det.


Der vil i den periode du er medlem i foreningen, ikke bliver indsamlet eller registret yderligere persondata om dig. De persondata vi opbevarer om dig, er derfor udelukkende kun de persondata vi har fået af dig.


Det er kun foreningens formand, næstformand, kasserer samt foreningens revisor som kan få adgang til dine persondata.


Som bestyrelsesmedlem accepterer du, at foreningen skriver dit navn og e-mail på foreningens hjemmeside. Vores hjemmeside anvendes udelukkende som informationskilde til nye og eksisterende medlemmer.


Der anvendes i foreningen ikke data som besøgende på hjemmesiden afgiver ved deres besøg på hjemmesiden.


Ingen persondata videresælges og din oplyste e-mailadresse vil ikke blive anvendt til andet end skriftlig kommunikation mellem dig og foreningen.


Dine persondata opbevares på foreningens pc, og vil blive slettet ved udmeldelse af foreningen, senest i den efterfølgende regnskabsperiode.