Bliv medlem af borgerforeningen

Det er altafgørende at vi som lokalsamfund står sammen - derfor er dit medlemskab vigtigt.

Så hvis du ønsker at stå sammen med os og mange andre, så meld dig ind allerede i dag.


Det koster 100 kr. årligt pr. husstand at være medlem.
Indmeldelse kan ske ved at sende en mail til vores kasserer Jeanet Valentin Madsen på
jeanet.madsen@hotmail.com


Indbetaling af kontingent opkræves årligt i august måned og indsættes på foreningens konto i Møns Bank, Kongsted.

Reg. nr. 6140  Konto 0004 191 910.
Husk at oplyse navn og adresse ved indbetaling.


Vi beskytter dine persondata.
Se foreningens datapolitik, ved i hovedmenu at vælge datapolitik.


Vi glæder os til at modtage din indmeldelse og byde dig velkommen i en stærk forening repræsenteret af frivillige, som alle ønsker at gøre en forskel, for og i, lokalområdet.